Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

SVJ jsou od 1. 1. 2016 povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin.


Vážení,

Nový občanský zákoník (NOZ), účinný od od 1.1.2014 má vliv na právní poměry ve společenství vlastníků. V souvislosti s NOZ dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek. Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku ...


Více                                                                               


Nový občanský zákoník


Vážení,

Nový občanský zákoník (NOZ), účinný od od 1.1.2014 má vliv na právní poměry ve společenství vlastníků. V souvislosti s NOZ došlo především ke zrušení některých právních předpisů, kterými jste se při činnosti společenství vlastníků dosud řídili. Především byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb. (bytový zákon), který upravoval fungování společenství vlastníků, vymezení jednotek v budově a společné části domu a pozemku. Dále byl zrušen obchodní zákoník, který upravoval např. vztahy vzniklé ze smluv o dílo na opravy společných částí domu a zák. č. 116/1990 Sb., který upravoval nájmy nebytových prostor. 

Dovolte nám, abychom Vás stručně informovali o některých změnách vyplývajících pro právní poměry a činnosti společenství vlastníků.


Více                                                                               

UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)

 

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více