Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)


Archiv aktualit  II.Q.2011


Lze opět žádat o podporu na opravy domovních olověných rozvodů

S účinností ke dni 9. května vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotace v roce 2011 v rámci podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 9. května 2011 a končí dnem 29. července 2011. 


Zdroj: MMR

Osm tisíc žadatelů dostane peníze během léta, další tisíce žadatelů dostávají schválené smlouvy - 14. června 2011


Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyplatí během následujících tří měsíců peníze více než osmi tisícům žadatelům. Jde o žadatele, jejichž žádosti prošly dubnovou Radou fondu a minulý týden je schválili v rámci celého procesu kupci emisních kreditů. Tito lidé již své projekty realizovali. Dalších 16 tisíc žádostí v rámci stejného schválení Radou fondu je před realizací a SFŽP všem žadatelům rozesílá schválené smlouvy - během uplynulého týdne bylo rozesláno 3,5 tisíce těchto smluv. Celkem je tak již v programu zadministrováno přes 61 tisíc žádostí, z nichž je již v tuto chvíli proplacena polovina.


Zdroj: Zelená úsporám

Konzultační den MMR k bytové problematice dne 7. června 2011 - 6. června 2011

Ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 7. června 2011 od 10.00 hodin další plánovaný konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hod.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Program:
 1. Informace o programech Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2011 – Ing. Ľubomír Vais, ředitel SFRB a JUDr. Jan Wagner, náměstek SFRB
 2. Právní dotazy a konzultace z oblasti bytového práva – JUDr. Marie Peškarová, odbor politiky bydlení MMR

  Program Zelená úsporám získal další prostředky - 6. června 2011

  03.06.2011 - Ministerstvu životního prostředí se podařilo během dubna a května uzavřít dva kontrakty o prodeji emisních kreditů s japonskou firmou Mitsui na téměř 2 miliony jednotek AAU. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám.


  Zdroj: Zelená úsporám

  Lze opět žádat o podporu na opravy domovních olověných rozvodů - 12. května 2011

  S účinností ke dni 9. května vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotace v roce 2011 v rámci podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 9. května 2011 a končí dnem 29. července 2011.

  Více informací na : http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace


  Další postup v programu Zelená úsporám - 26. dubna 2011

  Ministr představil další postup v programu Zelená úsporám. Peníze jsou na všechny řádné žádosti. Žadatelé s chybami budou vyzváni k opravě a postupně vypláceni.

  20.04.2011 - V programu Zelená úsporám je od dnešního dne jasno. Vláda dnes projednala další postup v programu Zelená úsporám, který ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil široké veřejnosti. Hlavní a pozitivní informací je to, že budou uspokojeni všichni žadatelé s řádně vyplněnými žádostmi. Na všechny žádosti doposud schválené a žádosti před schválením jsou finanční prostředky k dispozici a budou co nejdříve proplaceny. U žádostí, které jsou neúplné, budou žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění. Jak budou přicházet doplněny, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.


 Zpět 

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.