Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Družstevní marketingové sdružení


                                   


      LBD Praha 3 je členem Družstevního marketingového sdružení

LBD Praha 3 se roku 2006 stalo řádným členem Družstevního marketingového sdružení ČR (dále jen DMS ČR). Sdružení bylo založeno 1. 6. 2003 jako společný projekt velkých pražských bytových družstev, jako jsou SBD Praha, SBD Pokrok, SBD Stavbař, SBD Pragostav, SBD Nový domov, SBD Zahradní město, SBD Rozvoj. K dnešnímu dni má toto seskupení 12 členů (z tohoto počtu jsou dvě družstva mimopražská) a má ve správě na 110 000 bytů.

 Vstupem do DMS ČR naše družstvo získalo jednodušší přístup k některým partnerům ze státních a společenských institucí, jakož i k obchodním partnerům a firmám. K partnerům sdružení patří:

Státní a společenské instituce:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí, Česká společnost pro rozvoj bydlení aj. DMS ČR je rovněž konzultační poradnou SON pro vlastníky a nájemce bytových jednotek.

Strategičtí partneři:
ČSOB, Kooperativa, Global Assistance, T-Mobile, Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská a.s., Pražská energetika apod.
Obchodní partneři a firmy: OTIS, Schindler, KONE, Siemens, Weber, STO, Baumit, Ista ČR, I. RTN, Belstav, Thermoholding, Kasten, Izoltechnik, Vexta, BASF, Rieder, WH aj.

DMS ČR má sjednány vlastní rámcové smlouvy s firmami, jako je T-Mobile či Kooperativa. Je členem Energetické ligy a vydává dvakrát ročně vlastní informační časopis „eDOMES“. Časopis je k dispozici zdarma, můžete si ho vyzvednout v sídle našeho družstva, Lucemburská 49 (vchod z Jičínské ul.).

Členové LBD Praha 3 dostávají zdarma
benefitní kartu DMS -- Sphere card. Prostřednictvím této karty lze u obchodních partnerů uplatňovat výhody a slevy v rozsahu 5 až 30 % v celé České republice i na Slovensku, a to v širokém spektru oborů, na více než 10 000 obchodních místech.

Členstvím v DMS ČR získáváme, ve spolupráci s dalšími družstvy, nové zkušenosti a rychlý přístup k informacím o změnách v legislativě v souvislosti s novými právními úpravami, což je zvláště potřebné pro chod SVJ, která máme ve správě.

DMS ČR pravidelně pořádá semináře pro své členy z řad SVJ, bytových družstev, zaměstnanců a managementu, náplň seminářů je převážně odborně technická a legislativní.


 Aktuální seznam bezplatných seminářů a REGISTRACI naleznete na

www.dmscr.cz/seminare

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 

UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)