Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

 

Ke staženíNadpis  Ke stažení:
Fond obnovy a rozvoje městské části Praha 3. Usnesení.
Zde
Žádost - právnická osoba 2017
Zde 
Aktualizace zásad poskytování dotací z dotačního fondu městské části Praha 3.
Zde
Vyhlášení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z fondu obnovy a rozvoje ZMC P3 Usnesení
Zde 
Aktualizace zásad poskytování návratných finančních výpomocí z fondu obnovy a rozvoje ZMC P3 Usnesení
Zde
Žádost - právnická osoba.
Zde 
Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3
Zde  
Žádost o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2018.
Zde 
Smlouva o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2018 - vzor.
Zde  
Pravidla Čistá energie Praha 2018.
Zde 
Umístění kamerových systémů v bytových domech - Stanovisko č.1/2016.
Zde  
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR k formě stanov společenství vlastníků.
Zde 
Připravované nařízení vlády k provedení občanského zákoníku ve věcech běžné údržby a oprav bytů platné od 1.1.2016.
Zde 
Smlouva o poskytnutí dotace Cistá energie Praha 2015
Zde 
Žádost o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2015
Zde 
Pravidla Programu Čistá energie Praha 2015
Zde 
Směrnice - NZU 2 2015
Zde 
3. Výzva Ministerstva životního prostředí
Zde 
Základní pravidla NZU pro BD v roce 2018
Zde 
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Nová zelená úsporám
Zde 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Zde 
Plná moc Zde
Stanovy LBD Praha 3 - 2015 Zde 
Zastupování LBD Praha 3 na shromáždění SVJ                                                          Zde 
Vzorové stanovy pro SVJ
Zde