Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)


SVJ jsou od 1. 1. 2016 povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin.


Vážení,

Nový občanský zákoník (NOZ), účinný od od 1.1.2014 má vliv na právní poměry ve společenství vlastníků. V souvislosti s NOZ dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek. Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku ...


Více                                                                               Nový občanský zákoník


Vážení,

Nový občanský zákoník (NOZ), účinný od od 1.1.2014 má vliv na právní poměry ve společenství vlastníků. V souvislosti s NOZ došlo především ke zrušení některých právních předpisů, kterými jste se při činnosti společenství vlastníků dosud řídili. Především byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb. (bytový zákon), který upravoval fungování společenství vlastníků, vymezení jednotek v budově a společné části domu a pozemku. Dále byl zrušen obchodní zákoník, který upravoval např. vztahy vzniklé ze smluv o dílo na opravy společných částí domu a zák. č. 116/1990 Sb., který upravoval nájmy nebytových prostor. 

Dovolte nám, abychom Vás stručně informovali o některých změnách vyplývajících pro právní poměry a činnosti společenství vlastníků.


Více                                                                               

Klientská
zóna

Výzva účasti,
ve druhém kole
  veřejné soutěže: 

Vyhlášenou
LBD Praha 3

Družstvo zahajuje druhé kolo soutěže.

Předmět soutěže: jednotka č. 1978/10, byt o velikosti 1+1, ...

Více Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více