Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

 Kolektivními orgány LBD Praha 3


  1. členská schůze Samosprávy domu
  2. výbor Samosprávy domu
  3. členská schůze Družstva, jejíž úkoly plní Shromáždění delegátů podle § 239, odst. 7 z. č. 513/1991 Sb.
           v platném znění, nebo dílčí členská schůze, pokud o tom rozhodne Shromáždění delegátů
  4. Představenstvo družstva
  5. Revizní a kontrolní komise družstva
  6. Dozorčí rada Fondu družstevního rozvoje
  7. Komise Fondu družstevního rozvoje

  

         Zpět 

Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 

Klientská
zóna
  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Nově je od 1.8.2016 havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


   Více