Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)
                                 Naše aktivitySponzorské dary v roce 2016

Lidové bytové družstvo Praha 3 v roce 2016 obdarovalo Sdružení Zvoneček – Praha, které obdrželo 20 000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností Sborového studia Zvoneček Praha.

 


Sponzorské dary v roce 2015

Lidové bytové družstvo Praha 3 v roce 2015 obdarovalo částkou 55 000 Kč Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky na úhradu nákladů spojených s činností sdružení. Další finanční dar obdrželo SRPŠ při Gymnasiu Jana Nerudy, a to ve výši 20 000 Kč za účelem příspěvku na činnost zájmového kroužku Francouzského divadla. Dalším obdarovaným bylo Sdružení Zvoneček – Praha, které obdrželo 30 000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností Sborového studia Zvoneček Praha. Posledním obdarovaným v letošním roce byl Kühnův dětský sbor o.p.s., který obdržel 30 000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností dětského sboru.  

Sponzorské dary v roce 2014

Lidové bytové družstvo Praha 3 v roce 2014 obdarovalo částkou 50 000 Kč Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky. Další finanční dar obdrželo SRPŠ při Gymnasiu Jana Nerudy, a to ve výši 25 000 Kč za účelem uspořádání Vánočního koncertu. Posledním obdarovaným v letošním roce bylo Sdružení Zvoneček – Praha, které obdrželo 30 000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností Sborového studia Zvoneček Praha. 

Sponzorské dary v roce 2013

V roce 2013 obdrželo Občanské sdružení GAUDIUM finanční dar ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených s uspořádáním folklorní slavnosti. Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky obdrželo finanční dar ve výši 30 000 Kč na provoz jeho činnosti. Dalším obdarovaným subjektem bylo Sdružení Zvoneček – Praha, kterému jsme poskytli dar ve výši 30 000 Kč. Posledním obdarovaným v letošním roce byla Zoologická zahrada hl. města Prahy – LBD Praha 3 se stalo „adoptivním rodičem“ geparda. 

Sponzorské dary v roce 2012

V roce 2012 obdrželo Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky finanční dar ve výši 40 000 Kč pro jeho provoz. 
Dále LBD Praha 3 poskytlo dar ve výši 130 000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, který byl určen pro nákup specializovaných lůžek pro onkologické pacienty.    

Sponzorské dary v roce 2011

V roce 2011 jsme poskytli finanční dar ve výši 30 000 Kč pro Kühnův dětský sbor.
Dalším obdarovaným subjektem bylo Sdružení Zvoneček - Praha, které obdrželo dar ve výši 30 000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností Sdružení.
Fond ohrožených dětí, občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem, obdržel 60 000 Kč na úhradu některých nákladů spojených s jeho činností.Sponzorské dary v roce 2010

Lidové bytové družstvo Praha 3 poskytlo v roce 2010 dar ve výši 150 000 Kč pro Ortopedicko-traumatologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Dále také  LBD Praha 3 poskytlo dar Základní škole V Zahrádkách, Kühnovu dětskému sboru a Sdružení Zvoneček - Praha, každému z nich v hodnotě 50 000 Kč.


Sponzorské dary v roce 2009

V roce 2009 jsme poskytli finanční dar ve výši 50 000 Kč pro Kühnův dětský sbor.
Také jsme poskytli dar ve formě věcného plnění pro Základní školu Lupáčova ve výši 50 000 Kč pro zařízení na posílení počítačového serveru.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady obdržela částku 130 000 Kč na nákup přístroje na testování novorozenecké žloutenky.Sponzorské dary v roce 2008

V roce 2008 Lidové bytové družstvo Praha 3 poskytlo dar formou věcného plnění Fakultní nemocnici Královské Vinohrady ve výši 150 000 Kč na vyhřívané lůžko pro novorozence.
Dalším obdarovaným subjektem byla Základní škola V Zahrádkách, která obdržela dar ve výši 150 000 Kč na vybavení počítačové učebny.Sponzorské dary v roce 2007

V roce 2007 obdržela Základní škola Lupáčova finanční dar ve výši 200 000 Kč, který umožnil vybudovat prostory školní družiny.
Dále LBD Praha 3 poskytlo dar  Kühnovu dětskému sboru ve výši 100 000 Kč za účelem uspořádání slavnostního koncertu včetně jeho propagace a vydání záznamu na CD.


   Zpět.