Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)


Základní informace o LBD Praha 3


Lidové bytové družstvo Praha 3 je jedno z největších bytových družstev v Praze. Vzniklo na přelomu r. 1992/93 rozdělením celopražského Lidového bytového družstva, následně prošlo razantní majetkovou transformací podle zákona č. 72/1994 Sb. Nyní se specializuje na správu nemovistostí ve všech formách vlastnictví (SVJ, BD, soukromé vlastnictví).

Správcovská činnost probíhá odděleně od provozu družstevní agendy a správy vlastního majetku. Správu nemovitostí zajišťuje kancelář družstva, v jejímž čele stojí ředitelka. Kancelář je plně podřízena voleným orgánům družstva a podléhá jejich kontrole. 

Práci kanceláře řídí představenstvo a kontroluje revizní a kontrolní komise. Představenstvem je ustavena řada odborných komisí, spolupodílejících se na chodu družstva. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů, které kontroluje činnost celého družstva a jeho hospodářských výsledků.

 Zpět 


Klientská
zóna
  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Nově je od 1.8.2016 havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


   Více Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více