Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

  

Další služby, které nabízíme.

-      v reakci na platnost zákona o službách model nového rozúčtování služeb pro jednotlivé vlastníky jednotek ( platné již pro vyúčtování za rok 2013)

-      službu vyúčtování služeb pro nájemce jednotek pronajímané vlastníky a podkladu pro jejich daňové přiznání.

-      v reakci na platnost nového Občanského zákoníku (od 1.1.2014) návrh změny stanov a prohlášení vlastníka budovy. Dále pak domovního řádu.

-      podrobná pasportizace technického stavu domu za účelem technicko-ekonomické rozvahy dalšího nakládání s nemovitostí

-      zastupování při jednání s úřady (např. se příslušnými stavebními úřady městských  částí, odbory péče o životní prostředí, hygieniky, památkovou péčí atd.)

-      zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, srážková daň, závislá činnost, daň z nemovitosti, daň z  pozemku, daň z převodu nemovitosti) včetně výpočtu a odvodu pro právnické i fyzické osoby.

-      zajištění poskytování právních služeb a zajištění soudních sporů (lze případně sjednat s právníkem i     paušální smlouvou)

-      zajištění služeb daňového poradce

-      zajištění služeb auditora

-      zajištění služeb notáře

-      zajištění likvidace bytových družstev a vzniku SVJ včetně zaúčtování

-      zajištění služeb znalce v oboru stavebnictví včetně znaleckého posudku

-      zajištění realitních služeb 

-      technický (stavební) dohled při větších opravách či rekonstrukcích

-      zajištění služeb stavebního dozoru

-      zajištění případné půdní výstavby včetně nezbytné agendy s výstavbou spojené (výběrové řízení na stavebníka)

-      zajištění měření tepla  a vyhotovení podkladu pro jeho vyúčtování 

-      zajištění technických služeb i pro vlastníky jednotek

-      sledování a zajištění revizí a kontrol v případě pronájmu jednotek ve vlastnictví fyzických osob (vedení plánu revizí a kontrol u jednotek)

-      dále nabízíme osvědčené služby externí mzdové účetní, která na objednávku zpracuje daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob  

    

                                                               

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)