Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

             

          Ekonomická část nabízených služeb:

         -      vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor dle výpisu z katastru nemovitostí a
                provádění jejich změn v průběhu roku

         -      vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, včetně
                čtvrtletních přehledů o hospodaření

-     v případě potřeby jsme schopni provést finační rozbor hospodaření s budoucím výhledem na použití těchto zdrojů  pro plánované opravy či jiné účely (např. při čerpání úvěrů a půjček)

-      příprava všech  podkladů k žádosti SVJ  o úvěry  nebo půjčky

-     zajištění zpracování  mzdové agendy a zajištění administrativní činnosti s touto agendou spojené (výpočty odměn statutárních orgánů, dohody o provedení práce, provedení výplat a odvodů s tím spojených)

-     zastupování klienta vůči třetím stranám (např. finanční úřad)

-    kontrola a úhrady dodavatelských faktur  včetně přípravy nebo provedení bankovních úhrad (lze i formou internetového bankovnictví)

-     zpracování podkladů roční účetní závěrky, včetně všech povinných příloh

-    evidence a předpis nájmu, fondu oprav a záloh spojených užíváním jednotek, včetně upomínání pohledávek

-    roční vyúčtování záloh spojených s užíváním jednotek a nebytových případně společných prostor

-     roční vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky

-     vyúčtování tepla z dodaného podkladu

-     pomoc při obsazování nebytových prostor a přípravě smluv o nájmech nebytových prostor

-    zpracování podkladů pro daň z příjmu fyzických osob z podílu ze zisku z nebytových prostor

                                                                  

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)