Ekonomické služby

Ekonomické služby

Ekonomická část nabízených služeb:

 • vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor dle výpisu z katastru nemovitostí a provádění jejich změn v průběhu roku
 • vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, včetně čtvrtletních přehledů o hospodaření
 • v případě potřeby jsme schopni provést finační rozbor hospodaření s budoucím výhledem na použití těchto zdrojů  pro plánované opravy či jiné účely (např. při čerpání úvěrů a půjček)
 • příprava všech  podkladů k žádosti SVJ  o úvěry  nebo půjčky
 • zajištění zpracování  mzdové agendy a zajištění administrativní činnosti s touto agendou spojené (výpočty odměn statutárních orgánů, dohody o provedení práce, provedení výplat a odvodů s tím spojených)
 • zastupování klienta vůči třetím stranám (např. finanční úřad)
 • kontrola a úhrady dodavatelských faktur  včetně přípravy nebo provedení bankovních úhrad (lze i formou internetového bankovnictví)
 • zpracování podkladů roční účetní závěrky, včetně všech povinných příloh
 • evidence a předpis nájmu, fondu oprav a záloh spojených užíváním jednotek, včetně upomínání pohledávek
 • roční vyúčtování záloh spojených s užíváním jednotek a nebytových případně společných prostor
 • roční vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky
 • vyúčtování tepla z dodaného podkladu
 • pomoc při obsazování nebytových prostor a přípravě smluv o nájmech nebytových prostor
 • zpracování podkladů pro daň z příjmu fyzických osob z podílu ze zisku z nebytových prostor