Bezplatný balíček pro nové klienty

Poptávka správy, chcete spravovat Vaši nemovitost?

  • součinnost (případně na základě plné moci zastupování) při převzetí všech podkladů od předchozího správce nemovitosti.
  • Novým při vstupu do správy vyhotovení písemné technické zprávy domu včetně doporučení následných oprav (plán oprav) a vyhotovení plánu revizí (plán revizí) na základě kompletní prohlídky domu.

     

  • poradenství týkající se stanovení odpovídající výše výběru záloh za služby a příspěvku do fondu oprav. 
  • poradenství v oblasti nastavení způsobu vyúčtování služeb.