Členství v Družstevním marketingovém sdružení ČR

LBD Praha 3 je již od r. 2006 členem Družstevního marketingového sdružení České republiky (dále jen DMS ČR). Sdružení bylo založeno v  roce 2003 jako společný projekt tradičních pražských bytových družstev, jako jsou SBD Praha, SBD Pokrok, SBD Stavbař. Postupem času se rozrostlo, dnes má již patnáct členů, z toho pět mimopražských (Beroun, Liberec, Strakonice, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí).

Vstupem do DMS ČR naše družstvo získalo jednodušší přístup k některým partnerům ze státních a společenských institucí, jakož i k obchodním partnerům a firmám. K partnerům sdružení patří:

Státní a společenské instituce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí, Česká společnost pro rozvoj bydlení aj. DMS ČR je rovněž konzultační poradnou Sdružení nájemníků České republiky (SON) pro vlastníky a nájemce bytových jednotek.

Partneři: ČSOB, Global Assistance, Pražská teplárenská a.s., Pražská energetika, a.s., OTIS, Veolia, Weber, Beit, Pragotherm, Ista, Kasten, Aim aj. Sdružení sjednalo vlastní rámcové smlouvy s firmami, jako je T-Mobile či Kooperativa.

DMS ČR má vlastní odborné komise, ekonomickou, právní a technickou, které průběžně pracují. Sdružení pravidelně pořádá semináře a školení pro své členy, náplň seminářů je převážně technická a legislativní. Pořádá rovněž každý rok setkání manažerů družstev, poslední léta i  celorepublikovou konferenci Fórum bytových družstev.

Členstvím v DMS ČR získáváme, ve spolupráci s dalšími družstvy, nové zkušenosti a rychlý přístup k informacím o změnách v legislativě v  souvislosti s novými právními úpravami. To je zvláště potřebné v době, kdy se legislativa často mění, a kdy je nutné zajistit bezproblémový chod organizací.

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00