Profesionální správa nemovitostí

Jsme tu s Vámi od roku 1993

Vážení,
na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví, jsme přijali  preventivní opatření 
při provozu kanceláře a
omezili návštěvní hodiny LBD Praha 3

Jste připraveni na správu Vaší nemovitosti?

Převezmeme,

zkontrolujeme,

zaevidujeme.

Spojte se s námi a převezmeme Vaši nemovitost na klíč
Vytvoříme Vám individuální nabídku.

Co všechno pro vás můžeme udělat?

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Zajistíme pro vás celkový servis pro správu nemovitostí. Novým klientům připravíme kompletní know how pro založení SVJ, družstva nebo jiného právního subjektu. Pro stávající klienty mámé připravené benefity, celou škálu služeb a činností vyplývajících z legislativy a technických a stavebních požadavků vašich nemovitostí.

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Ekonomické služby - vedeme evidenci vlastníků bytů a nebytových prostor dle výpisu z katastru nemovitostí a provádíme jejich změny v průběhu roku, vedeme podvojné účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, včetně čtvrtletních přehledů o hospodaření v případě potřeby provedeme finační rozbor hospodaření s budoucím výhledem.

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Máme doplňkové benefity pro členy LBD Praha 3. Díky dobrému hospodaření družstva může být poskytováno řada benefitů členům družstva ve správě. Podpora při sjednávání smluv o výstavbě. Připomínky právníka ke smlouvě o výstavbě zdarma kde družstvo vlastní spoluvlastnický podíl, půjčky SVJ z fondu družstevního rozvoje.

Jsme tu s vámi od roku 1993 

 

Bezplatný balíček pro nové klienty, součinnost při převzetí všech podkladů od předchozího správce nemovitosti. Při vstupu do správy vyhotovení písemné technické zprávy domu včetně doporučení následných oprav a vyhotovení plánu revizí na základě kompletní prohlídky domu.

Jsme tu s vámi od roku 1993

Technické služby zajišťují provozně technickou správu v běžném rozsahu. Zajišťují povinné i nepovinné technické revize a prohlídky včetně zajištění nacenění prací v rámci případně zjištěných závad a jejich odstranění. Zastupování při jednání s dodavateli služeb. Vedení technické evidence domu, bytů, nebytových prostorů a pozemků.

Jsme tu s vámi od roku 1993

Bezplatné právní poradenství týkající se základních problémů vzájemného soužití nájemců a spoluvlastníků. Bezplatné semináře na téma např. stavební úřad, katastr, revize, energetické štítky, legislativa a změny zákonů. Zajištění bezplatného poradenství v oblasti služeb pojištění.

Jsme tu s vámi od roku 1993

"Vážíme si stávajících klientů v naší správě, kteří jsou s nabídkou služeb spokojeni a za jejich doporučení, které povede k získání dalších klientů do naší správy, nabízíme finanční bonus."

Novinky & Aktuality

Nová zelená úsporám

Žadatelem o podporu může být pouze: - vlastník stávajícího bytového domu, - stavebník nového bytového domu, - společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu, - pověřený vlastník jednotky, - nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele muže být také...

Strategický plán rozvoje městské části na období 2021-2030

(výběr témat) Rozpočty městské části Praha 3 byly od roku 2010 z větší části přebytkové. Deficity byly vytvořeny v letech 2011, 2016, 2017 a 2018. Celkově městská část hospodařila rozpočtově správně. Rozpočet na rok 2021 byl schválen se saldem ve výši necelých 5 mil....

Evidence skutečných majitelů

Od 1.6.2021 platí novela zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost zápisu pro SVJ není dána.Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území...