Bytové družstvo Praha 3

Jsme tu s Vámi od roku 1993

LEX COVID bude ukončen k 30.6. 2021

dne 31.12.2020 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 601/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. LEX COVID).

SVJ jsou povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin

V souvislosti s NOZ dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek. Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku …

Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

s účinností od 1.7.2020 přináší občanský zákoník několik zmén, o kterých bychom Vás chtěli informovat. Jednou z nich je předkupní právo.
Nová úprava předkupního práva

znamená pro spoluvlastníky značnou úlevu, neboť se vrací do předchozí podoby účinné od přijetí nového OZ a má vliv na právní poměry ve společenství vlastníků. Dále se mění
ustanovní o změně  prohlášení, o změně práv a povinností vlasntíků jednotek, ozměně vzniku SVJ, o změnách v SVJ, a změnách v oblastí nájmů bytů.
Za současného stavu Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 byly upraveny na přechodnou dobu záležitosti týkající se
nájmů bytů
a prostor sloužících k podnikání. Zároveň se také upravuje
vyúčtování záloh služeb.

Dotační program MČ Praha 3 - životní prostředí na rok 2021.
Pro vlastníky bytových domů je možné využít Dotační program pro oblast životního prostředí, jehož součástí je např. obnova a rekonstrukce předzahrádek; zlepšení vzhledu obytných budov a jiných objektů …
Sledujeme pro Vás další vývoj legislativních změn.
V současné době platí opatření Ministerstvo zdravotnictví dle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem osobám se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření:
Zásady poskytování dotací na rok 2022 v městské čísti Praha 3.
Zastupitelstvo MČ Praha 3 schválilo dne 22. 6. 2021:

Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022.

Příjem žádostí o dotace na rok 2022 bude možný od 1. 9. do 21. 9. 2021 na adrese https://dotace.praha3.cz

Co všechno pro vás můžeme udělat?

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Zajistíme pro vás celkový servis pro správu nemovitostí. Novým klientům připravíme kompletní know how pro založení SVJ, družstva nebo jiného právního subjektu. Pro stávající klienty mámé připravené benefity, celou škálu služeb a činností vyplývajících z legislativy a technických a stavebních požadavků vašich nemovitostí.

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Ekonomické služby - vedeme evidenci vlastníků bytů a nebytových prostor dle výpisu z katastru nemovitostí a provádíme jejich změny v průběhu roku, vedeme podvojné účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, včetně čtvrtletních přehledů o hospodaření v případě potřeby provedeme finační rozbor hospodaření s budoucím výhledem.

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Máme doplňkové benefity pro členy LBD Praha 3. Díky dobrému hospodaření družstva může být poskytováno řada benefitů členům družstva ve správě. Podpora při sjednávání smluv o výstavbě. Připomínky právníka ke smlouvě o výstavbě zdarma kde družstvo vlastní spoluvlastnický podíl, půjčky SVJ z fondu družstevního rozvoje.

Jsme tu s vámi od roku 1993 

 

Bezplatný balíček pro nové klienty, součinnost při převzetí všech podkladů od předchozího správce nemovitosti. Při vstupu do správy vyhotovení písemné technické zprávy domu včetně doporučení následných oprav a vyhotovení plánu revizí na základě kompletní prohlídky domu.

Jsme tu s vámi od roku 1993

Technické služby zajišťujou provozně technickou správu v běžném rozsahu. Zajišťují povinné i nepovinné technické revize a prohlídky včetně zajištění nacenění prací v rámci případně zjištěných závad a jejich odstranění. Zastupování při jednání s dodavateli služeb. Vedení technické evidence domu, bytů, nebytových prostorů a pozemků.

Jsme tu s vámi od roku 1993

Bezplatné právní poradenství týkající se základních problémů vzájemného soužití nájemců a spoluvlastníků. Bezplatné semináře na téma např. stavební úřad, katastr, revize, energetické štítky, legislativa a změny zákonů. Zajištění bezplatného poradenství v oblasti služeb pojištění.

Jsme tu s vámi od roku 1993

Potřebujete změnit stanovy? Máte problémy s neplatiči?

V naší Právní poradně najdete odpovědi na některé kauzy, které možná právě teď řešíte. Naleznete zde rady a porady týkající se správy domu, týkající se různých právních úkonů, jako např. jak správně organizovat zasedání společenství vlastníků a mnoho dalších problémů při správě vašeho domu.

Novinky & Aktuality

Zásady poskytování dotací na rok 2022 Praha 3

Zastupitelstvo MČ Praha 3 schválilo dne 22. 6. 2021: Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022. Příjem žádostí o dotace na rok 2022 bude možný od 1. 9. do 21. 9. 2021 na adrese https://dotace.praha3.cz

Poradíme, naplánujeme

Přemýšlíte o renovaci vaší nemovitosti?

Technické
služby

Podívejte se na portfolio
našich služeb

Jste připraveni na správu Vaší nemovitosti?

Převezmeme,

zkontrolujeme,

zaevidujeme.

Spojte se s námi a převezmeme vaši nemovitost na klíč