Lidové bytové družstvo Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3 je jedno z největších bytových družstev v Praze. Vzniklo na přelomu let 1992/93 rozdělením celopražského Lidového bytového družstva, následně prošlo razantní majetkovou transformací podle zákona č. 72/1994 Sb.

Nyní se specializuje na správu nemovitostí ve všech formách vlastnictví (SVJ, bytová družstva, soukromé vlastnictví). Správcovská činnost probíhá odděleně od provozu družstevní agendy a správy vlastního majetku. Správu nemovitostí zajišťuje kancelář družstva, v jejímž čele stojí ředitel/ka. Kancelář je plně podřízena voleným orgánům družstva a  podléhá jejich kontrole. Nejvyšším orgánem družstva je Shromáždění delegátů, které kontroluje činnost celého družstva a jeho hospodářské výsledky.

DMS ČR

Členství v Družstevním marketingovém sdružení ČR

LBD Praha 3 je již od r. 2006 členem Družstevního marketingového sdružení České republiky (dále jen DMS ČR). Sdružení bylo založeno v  roce 2003 jako společný projekt tradičních pražských bytových družstev, jako jsou SBD Praha, SBD Pokrok, SBD Stavbař. Postupem času se rozrostlo, dnes má již patnáct členů, z toho pět mimopražských (Beroun, Liberec, Strakonice, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí).

Více informací

Představenstvo LBD Praha 3

Představenstvo LBD Praha 3, předseda, místopředsedové a členové

Více informací

Kontrolní komise LBD Praha 3

Kontrolní komise LBD Praha 3, předseda, místopředsedové a členové.

Více informací

Odborné komise LBD Praha 3

Představenstvo LBD Praha 3 pro svou práci zřizuje různé odborné komise z řad členů družstva.

Více informací

Kolektivní orgány LBD Praha 3

Seznam kolektivních orgánů LBD Praha 3.

Více informací

Doplňkové benefity pro členy LBD Praha 3

Našim členům družstva ve správě poskytujeme řadu zajímavých benefitů, které schvaluje shromáždění delegátů.

Více informací
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00