Odborné komise LBD Praha 3

1) Majetková a členská komise ve spolupráci s bytovým a členským referátem:

 • sleduje evidenci a pohyb převodů členských práv, a tím i aktuální členskou základnu
 • eviduje družstevní nájmy k jednotkám ve vlastnictví družstva, a tím i počet bytů ve vlastnictví LBD Praha 3, které jsou v družstevním nájmu
 • eviduje přechody nájmů v bytech, které jsou ve vlastnictví družstva, a tím i počet bytů ve vlastnictví, které jsou v nečlenském nájmu
 • navrhuje povolení podnájmů družstevních bytů
 • provádí na základě zákonného nároku družstva jako vlastníka jednotek kontroly těchto jednotek
 • zjišťuje, zda nedochází k nepovoleným dispozičním změnám s možnými bezpečnostními důsledky
 • zjišťuje celkový stavebnětechnický stav jednotky a péči uživatele o jednotku
 • získává informace o případném využívání jednotky k nepovoleným podnájmům
 • zjištění komise jsou informačním podkladem pro představenstvo o stavu nemovitého majetku družstva
 • zjištění této komise slouží jako podnět pro činnost úseku majetku a technického oddělení
 • pravidelně informuje představenstvo a podává představenstvu návrhy na usnesení

2) Komise pro převody nemovitostí:

 • projednává návrhy cen jednotek navržených k převodu do vlastnictví na základě znaleckých posudků a dle metodiky schválené shromážděním delegátů
 • předkládá představenstvu ke schválení návrhy těchto cen
 • projednává se zájemci o převod ceny schválené představenstvem
 • navrhuje představenstvu prodeje podílů družstva na nebytových prostorech, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků

3) Technická komise ve spolupráci s majetkovým a technickým oddělením družstva:

 • se zabývá nabídkami firem na půdní vestavby v domech, kde má LBD spoluvlastnický podíl, a doporučuje představenstvu k rozhodnutí
 • se zabývá nabídkami firem na velké opravy v domech, kde má LBD spoluvlastnický podíl
 • na základě žádosti nájemce o souhlas LBD s opravami a změnami v  jednotce ve vlastnictví LBD a následném místním šetření provedeném technickým oddělením dává návrh představenstvu k souhlasu s těmito opravami či změnami
 • zabývá se nebytovými jednotkami ve výlučném vlastnictví LBD, jejich opravami či rekonstrukcemi, nabídkami firem včetně cenových návrhů, a  předkládá svůj názor představenstvu

4) Legislativní komise:

 • zabývá se aktuálním stavem a vývojem legislativy nejen v oblasti bytového práva
 • informuje představenstvo o výše uvedených skutečnostech

5) Organizační komise:

 • připravuje návrhy zásadních záležitostí pro jednání a rozhodování představenstva

6) Investiční komise:

 • úkolem je vypracovat návrh na zhodnocení volných finančních prostředků Družstva

7) Komise pro modernizaci správy nemovitostí

 • úkolem je získávání informací z oblasti inovací (pro změny a rozšiřování správy nemovitostí)
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00