Profesionální správa nemovitostí

Jsme tu s Vámi od roku 1993

Bytové družstvo
Správa nemovitostí
Technický servis

Volná pracovní místa

Samostatná účetní  –  správa nemovitostí

Samostatný technik – správa nemovitostí

Jste připraveni na správu Vaší nemovitosti?

Převezmeme,

zkontrolujeme,

zaevidujeme.

Spojte se s námi a převezmeme Vaši nemovitost na klíč
Vytvoříme Vám individuální nabídku.

Co všechno pro vás můžeme udělat?

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Zajistíme pro vás celkový servis pro správu nemovitostí. Novým klientům připravíme kompletní know how pro založení SVJ, družstva nebo jiného právního subjektu. Pro stávající klienty mámé připravené benefity, celou škálu služeb a činností vyplývajících z legislativy a technických a stavebních požadavků vašich nemovitostí.

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Ekonomické služby - vedeme evidenci vlastníků bytů a nebytových prostor dle výpisu z katastru nemovitostí a provádíme jejich změny v průběhu roku, vedeme podvojné účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, včetně čtvrtletních přehledů o hospodaření v případě potřeby provedeme finační rozbor hospodaření s budoucím výhledem.

Jsme tu s vámi od roku 1993

 

Máme doplňkové benefity pro členy LBD Praha 3. Díky dobrému hospodaření družstva může být poskytováno řada benefitů členům družstva ve správě. Podpora při sjednávání smluv o výstavbě. Připomínky právníka ke smlouvě o výstavbě zdarma kde družstvo vlastní spoluvlastnický podíl, půjčky SVJ z fondu družstevního rozvoje.

Jsme tu s vámi od roku 1993 

 

Bezplatný balíček pro nové klienty, součinnost při převzetí všech podkladů od předchozího správce nemovitosti. Při vstupu do správy vyhotovení písemné technické zprávy domu včetně doporučení následných oprav a vyhotovení plánu revizí na základě kompletní prohlídky domu.

Jsme tu s vámi od roku 1993

Technické služby zajišťují provozně technickou správu v běžném rozsahu. Zajišťují povinné i nepovinné technické revize a prohlídky včetně zajištění nacenění prací v rámci případně zjištěných závad a jejich odstranění. Zastupování při jednání s dodavateli služeb. Vedení technické evidence domu, bytů, nebytových prostorů a pozemků.

Jsme tu s vámi od roku 1993

Bezplatné právní poradenství týkající se základních problémů vzájemného soužití nájemců a spoluvlastníků. Bezplatné semináře na téma např. stavební úřad, katastr, revize, energetické štítky, legislativa a změny zákonů. Zajištění bezplatného poradenství v oblasti služeb pojištění.

Jsme tu s vámi od roku 1993

"Vážíme si stávajících klientů v naší správě, kteří jsou s nabídkou služeb spokojeni a za jejich doporučení, které povede k získání dalších klientů do naší správy, nabízíme finanční bonus."

Novinky & Aktuality

Airbnb

Historie:Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování. Jedná se o americkou firmu, která funguje od roku 2008. Název Airbnb znamená bed and breakfast, což zpočátku charakterizovalo záměr zakladatelů této služby, zajistit si příjmy na zaplacení nájmu tak,...

Nabídka organizace shromáždění per rollam pro SVJ

Vážení klienti, nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD.Služba obsahuje průvodní dopis, přípravu vzorového hlasovacího lístku s jednotlivými body, případně přílohu s podklady pro hlasování – podklady dodá statutární orgán,...