Lidové bytové družstvo Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3 je jedno z největších bytových družstev v Praze. Vzniklo na přelomu let 1992/93 rozdělením celopražského Lidového bytového družstva, následně prošlo razantní majetkovou transformací podle zákona č. 72/1994 Sb.

Nyní se specializuje na správu nemovitostí ve všech formách vlastnictví (SVJ, bytová družstva, soukromé vlastnictví). Správcovská činnost probíhá odděleně od provozu družstevní agendy a správy vlastního majetku. Správu nemovitostí zajišťuje kancelář družstva, v jejímž čele stojí ředitel/ka. Kancelář je plně podřízena voleným orgánům družstva a  podléhá jejich kontrole. Nejvyšším orgánem družstva je Shromáždění delegátů, které kontroluje činnost celého družstva a jeho hospodářské výsledky.

Výkon funkce profesionálního předsedy

Nabízíme Vám výkon funkce předsedy společenství vlastníků jednotek (SVJ) naší společností, obdobně jako je zajišťování správy domu smluvním správcem. Výkon funkce předsedy naší společností je podmíněn tím, že se jedná o dům ve správě LBD Praha 3. Předsedu volí i odvolává shromáždění vlastníků jednotek.

Více informací

Ekonomické služby pro naše klienty

Vedeme Vám evidenci vlastníků bytů a nebytových prostor, vedeme podvojné účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev v  souladu se zákonnými požadavky, včetně přehledů hospodaření, ročního vyúčtování záloh spojených s užíváním jednotek a nebytových či společných prostor aj.

Více informací

Bezplatný balíček pro nové klienty

Převezmeme podklady od předchozího správce nemovitosti. Na základě kompletní prohlídky Vám zpracujeme  technickou zprávu o stavu domu včetně doporučení oprav a vyhotovení plánu revizí. Nabízíme poradenství při nastavení výběru záloh a příspěvků na správu domu a pozemku (fond oprav) aj.

Více informací

Benefity pro spravované subjekty

Nabízíme Vám automatickou objednávku zákonných revizí a prohlídek včetně následných cenových nabídek na odstranění zjištěných závad. Poradíme Vám s organizací shromáždění vlastníků jednotek s účastí správce. Pravidelně organizujeme bezplatné odborné semináře.

Více informací

Technické služby a nonstop servis

Zajistíme Vám zákonné technické revize a prohlídky včetně cenových nabídek na odstranění zjištěných závad. Vedeme technickou evidenci domů, bytů, nebytových prostor a pozemků. Zajišťujeme běžnou údržbu a opravy společných částí budov. Zajišťujeme nepřetržitou havarijní službu s nonstop linkou.

Více informací

Další služby

Získejte informace o dalších službách, které Vám můžeme nabídnout. Jedná se například o organizaci shromáždění SVJ dle rozsahu, který požadujete, o technickou prohlídku Vašeho domu včetně fotodokumentace a zprávy, o pravidelnou kontrolu střech, o  realitní služby aj.

Více informací

Lidové bytové družstvo Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3 je jedno z největších bytových družstev v Praze. Vzniklo na přelomu let 1992/93 rozdělením celopražského Lidového bytového družstva, následně prošlo razantní majetkovou transformací podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více informací
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00