Kolektivní orgány LBD Praha 3

  • členská schůze samosprávy domu
  • výbor samosprávy domu
  • členská schůze Družstva, jejíž úkoly plní shromáždění delegátů podle § 239, odst. 7 z. č. 513/1991 Sb. v platném znění, nebo dílčí členská schůze, pokud o tom rozhodne shromáždění delegátů
  • Představenstvo družstva
  • Kontrolní komise družstva
  • Dozorčí rada Fondu družstevního rozvoje
  • Komise Fondu družstevního rozvoje
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00