Mám zájem o správu nemovitosti nebo o profesionálního předsedu

Mám zájem o správu nemovitosti nebo o profesionálního předsedu

Důležité kontakty:

Podatelna
podatelna@lbd-praha3.cz
226 227 227
zástupkyně ředitelky
jana.pechouckova@lbd-praha3.cz 226 227 201
ředitelka kanceláře
martina.naimanova@lbd-praha3.cz
226 227 200

 

Mám zájem o ekonomickou a technickou správu nemovitosti

Jak získat cenovou nabídku

Zájemce zašle správci poptávku na jeden z výše uvedených kontaktů. V  poptávce je třeba uvést adresu nemovitosti, zda jde o osobní vlastnictví, nebo o společenství vlastníků jednotek, počet jednotek (bytových, nebytových, garáže), kontaktní osobu a případné individuální požadavky. Cenovou nabídku zpracovává ředitelka kanceláře a zasílá elektronicky zájemci.

Osobní schůzka

V případě, že má zájemce zájem o osobní schůzku (doporučujeme), schůzka se většinou koná v prostorách LBD Praha 3. Schůzky se zúčastní ředitelka kanceláře, vedoucí technického a ekonomického oddělení. Zájemce o správu dostane podrobné informace o službách, lze si upřesnit individuální požadavky a připomínkovat návrh příkazní smlouvy. Na schůzce poskytujeme poradenství ohledně vedení shromáždění SVJ v případě hlasování o novém správci. Nabízíme účast na shromáždění a představení se vlastníkům.

Přechod do nové správy

V případě, že se zájemce pro naši správu rozhodne, nebo je odhlasována na shromáždění SVJ, dochází k podpisu příkazní smlouvy. Majitel nemovitosti nebo statutární orgán dostane kontakt na přidělenou účetní a technika, s kterými vede následnou komunikaci.

S přechodem do naší správy souvisí i tyto činnosti:

  • součinnost (případně na základě plné moci zastupování) při převzetí všech podkladů od předchozího správce nemovitosti
  • při vstupu do správy vyhotovení písemné technické zprávy domu včetně doporučení následných oprav (plán oprav) a vyhotovení plánu revizí  na základě kompletní prohlídky domu
  • poradenství se stanovením odpovídající výše částky při výběru záloh na služby a příspěvku do fondu oprav
  • poradenství v oblasti nastavení způsobu vyúčtování služeb

SVJ má zájem o výkon funkce profesionálního předsedy

Jak získat cenovou nabídku

Zájemce zašle na LBD Praha 3 poptávku na jeden z výše uvedených kontaktů. V  poptávce je třeba uvést adresu nemovitosti, počet jednotek (bytových, nebytových, garáže) a kontaktní osobu. Cenovou nabídku zpracovává ředitelka kanceláře a zasílá elektronicky zájemci.

Osobní schůzka

V případě, že má stávající výbor SVJ nebo předseda zájem o osobní schůzku (doporučujeme), schůzka se většinou koná v prostorách LBD Praha 3. Schůzky se zúčastní ředitelka kanceláře a osoba, která by byla pověřena výkonem funkce předsedy. Zájemce získá podrobné informace o  rozsahu služeb. Na schůzce poskytujeme poradenství ohledně vedení shromáždění SVJ v případě hlasování o výkonu funkce profesionálního předsedy. Nabízíme osobní účast na shromáždění SVJ. V případě, že současné stanovy SVJ neumožňují volbu profesionálního předsedy, pomůžeme zajistit úpravu stanov.

Převzetí funkce profesionálního předsedy

Mandát profesionálního předsedy vzniká dnem volby na shromáždění SVJ. Na základě vkladu zápisu ze shromáždění SVJ a dalších příloh na obchodní rejstřík (OR) je proveden zápis do OR. Délka mandátu je určena stanovami.

 

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00