Nabídka organizace shromáždění SVJ formou per rollam

Nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD Praha 3.

Služba obsahuje průvodní dopis, přípravu vzorového hlasovacího lístku s jednotlivými body, případně přílohu s podklady pro hlasování - podklady dodá statutární orgán SVJ, dále vyhodnocení a zápis – vše v elektronické podobě.

Distribuci si zajišťuje statutární orgán SVJ dle svého seznamu vlastníků a daného způsobu nastavené komunikace. Po ukončení hlasování předává statutární orgán doručené hlasovací lístky zpět na LBD pro zpracování vyhodnocení a  zápisu.

Cena se řídí platným ceníkem, který na vyžádání zašleme.

Pro další informace a případné objednání zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz.

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00