Prohlídka a posouzení stavu domu technikem LBD Praha 3

Tuto prohlídku doporučujeme objednávat před shromážděním společenství vlastníků jednotek (SVJ) a výstup z této prohlídky použít na shromáždění při jednání o odstranění zjištěných závad, případně použít k  návrhu plánu oprav na další období.

Obsahem této služby je provedení kontroly viditelných částí domu (fasáda, dveře, sklep, půda, osvětlení, funkce samozavírače dveří, vodoměrná soustava a stav viditelných částí rozvodů vody, plynu, kanalizace a el. instalace).

Vše je dokládáno písemnou zprávou a fotodokumentací zjištěného stavu. Součástí kontroly je i nabídka na odstranění zjištěných závad.

Cena za provedení jedné kontroly se řídí platným ceníkem, který na vyžádání zašleme.
Doporučujeme provádět 2x ročně.

Na základě smluvní dohody je možné aktivovat automatické pravidelné provádění výše uvedených služeb.

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz.

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00