Kancelář LBD Praha 3

    Kancelář ředitelky

Zdenka Mužíková
ředitelka
tel.: 226 227 200
e-mail: zdenka.muzikova@lbd-praha3.cz

Jana Pěchoučková
zástupkyně ředitelky pro ekonomiku
tel.: 226 227 201, mob.: 774 460 347
e-mail: jana.pechouckova@lbd-praha3.cz

Martina Naimanová
zástupkyně ředitelky pro majetek
tel.: 226 227 235, mob.: 774 466 595
e-mail: martina.naimanova@lbd-praha3.cz

Jan Jelšovský
obchodně tecnický manažer
tel.: 226 227 201, mob.: 724 868 852
e-mail: jan.jelsovsky@lbd-praha3.cz

    Služby klientům

Michael Zíta
manažer služeb klientům
tel.: 226 227 226, mob.: 774 466 594
e-mail: michael.zita@lbd-praha3.cz

    Bytové a členské

Martina Naimanová
členské oddělení
tel.: 226 227 235, mob.: 774 466 595
e-mail: martina.naimanova@lbd-praha3.cz

    Ekonomický odbor

Karla Vondrová
vedoucí ekonomického odboru
tel.: 226 227 239, mob.: 702 283 330
e-mail: karla.vondrova@lbd-praha3.cz

    Účtárna LBD

Marie Válová
samostatná účetní ekonomického odboru
tel.: 226 227 232, mob.: 725 954 936
e-mail: marie.valova@lbd-praha3.cz

Jana Wrzecionková
samostatná účetní a pokladní
tel.: 226 227 229, mob.: 774 466 589
e-mail: jana.wrzecionkova@lbd-praha3.cz

    Účetnictví SVJ a BD

Renáta Kulíková
samostatná účetní
tel.: 226 227 231, mob.: 725 928 701
e-mail: renata.kulikova@lbd-praha3.cz

Pavla Dobrá
samostatná účetní
tel.: 226 227 230, mob.: 702 283 788
e-mail: pavla.dobra@lbd-praha3.cz

Miluše Horňáková
samostatná účetní
tel.: 226 227 223, mob.: 607 164 901
e-mail: miluse.hornakova@lbd-praha3.cz

Markéta Rohelová
samostatná účetní
tel.: 226 227 237, mob.: 702 283 773
e-mail: marketa.rohelova@lbd-praha3.cz

Alena Pokorná
samostatná účetní
tel.: 226 227 224, mob.: 607 253 340
e-mail: alena.pokorna@lbd-praha3.cz

Jana Brotánková
samostatná účetní
tel.: 226 227 233, mob.: 702 283 271
e-mail: jana.brotankova@lbd-praha3.cz

Michaela Trubková
samostatná účetní
tel.: 226 227 225, mob.: 702 283 651
e-mail: michaela.trubkova@lbd-praha3.cz

    Technické oddělení

Michael Zíta
vedoucí technického oddělení
tel.: 226 227 226, mob.: 774 466 594
e-mail: michael.zita@lbd-praha3.cz

Luboš Řezníček
samostatný referent – technik
tel.: 226 227 228, mob.: 607 274 900
e-mail: lubos.reznicek@lbd-praha3.cz

Rudolf Novotný
samostatný referent – technik
tel.: 226 227 236, mob.: 774 466 594
e-mail: rudolf.novotny@lbd-praha3.cz

Hana Tonová
samostatný referent – technik
tel.: 226 227 222, mob.: 774 466 584
e-mail: hana.tonova@lbd-praha3.cz

    Podatelna

Lucie Skleničková
asistentka provozu
tel.: 226 227 227, mob.: 607 252 304
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz