Kancelář LBD Praha 3

Kancelář LBD Praha 3

Podatelna

Simona Mikulová
podatelna
asistentka provozu

tel.: 226 227 227, mob.: 607 252 304
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz

Bytové a členské

Martina Cihelková
bytové a členské oddělení
asistenka ředitelky kanceláře

tel.: 226 227 235, mob.: 724 869 346
e-mail: martina.cihelkova@lbd-praha3.cz

Ekonomický odbor

Karla Vondrová
vedoucí účetního oddělení, samostatná účetní
tel.: 226 227 223, mob.: 702 283 330
e-mail: karla.vondrova@lbd-praha3.cz

Účetnictví SVJ a BD

Renáta Kulíková
samostatná účetní
tel.: 226 227 231, mob.: 725 928 701
e-mail: renata.kulikova@lbd-praha3.cz

Helena Žák
samostatná účetní
tel.: 226 227 230, mob.: 702 283 788
e-mail: helena.zak@lbd-praha3.cz

Markéta Rohelová
samostatná účetní
tel.: 226 227 237, mob.: 702 283 773
e-mail: marketa.rohelova@lbd-praha3.cz

Alena Pokorná
samostatná účetní
tel.: 226 227 224, mob.: 607 253 340
e-mail: alena.pokorna@lbd-praha3.cz

Jana Brotánková
samostatná účetní
tel.: 226 227 233, mob.: 702 283 271
e-mail: jana.brotankova@lbd-praha3.cz

Michaela Trubková
samostatná účetní
tel.: 226 227 225, mob.: 702 283 651
e-mail: michaela.trubkova@lbd-praha3.cz

Účtárna LBD

Michaela Andrlíková
samostatná účetní a pokladní
tel.: 226 227 232, mob.: 725 954 936
e-mail: michaela.andrlikova@lbd-praha3.cz

Jana Wrzecionková
samostatná účetní a pokladní
tel.: 226 227 229, mob.: 774 466 589
e-mail: jana.wrzecionkova@lbd-praha3.cz

Technické oddělení

technici@lbd-praha3.cz

Luboš Řezníček
vedoucí technického oddělení
tel.: 226 227 234, mob.: 607 274 900
e-mail: lubos.reznicek@lbd-praha3.cz

Rudolf Novotný
samostatný referent – technik
tel.: 226 227 236, mob.: 777 155 120
e-mail: rudolf.novotny@lbd-praha3.cz

Ing. Jaromír Novák
samostatný referent – technik
tel.: 226 227 222, mob.: 774 466 584
e-mail: jaromir.novak@lbd-praha3.cz

Ctirad Zatloukal
samostatný referent – technik
tel.: 226 227 228, mob.: 607 164 901
e-mail: ctirad.zatloukal@lbd-praha3.cz

Kancelář ředitelky

Martina Naimanová
ředitelka
tel.: 226 227 200
e-mail: martina.naimanova@lbd-praha3.cz

Jana Pěchoučková
zástupkyně ředitelky pro ekonomiku
tel.: 226 227 201, mob.: 774 460 347
e-mail: jana.pechouckova@lbd-praha3.cz

Statutární orgány

Představenstvo
e-mail: predstavenstvo@lbd-praha3.cz

Revizní a kontrolní komise
e-mail: rkk@lbd-praha3.cz