Aktuality

Airbnb - historie, současnost a právní předpisy

Vážení klienti,

připravili jsme pro Vás informace ohledně sdílené ubytovací služby Airbnb a o jejím právním základu, zakotveném v současné legislativě.
Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování. Jedná se o americkou firmu, která funguje od roku 2008. Název Airbnb znamená bed and breakfast, což zpočátku charakterizovalo záměr zakladatelů této služby, zajistit si příjmy na zaplacení nájmu tak, že hostu na přespání v bytě pronajali svou matraci a udělali mu snídani….

Povinnosti SVJ a BD ohledně testování členů statutárních orgánů a zaměstnanců platné od 17.1.2022

Vážení klienti,

připravili jsme pro Vás přehledné informace ohledně povinnosti testování platné od 17.1.2022 pro SVJ a BD. Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou…

Pravidelná prohlídka stavu domu technikem LBD Praha 3

Vážení klienti,

tuto pravidelnou prohlídku doporučujeme objednávat například před shromážděním vlastníků SVJ a výstup z této prohlídky použít při jednání na shromáždění vlastníků o odstranění zjištěných závad případně použít k návrhu plánu oprav na další období.

Obsahem této služby je provedení kontroly viditelných částí domu (fasáda, dveře, sklep, půda, osvětlení, funkce samozavírače dveří, vodoměrná soustava a stav viditelných části rozvodů vody, plynu, kanalizace a el. instalace).

SVJ jsou povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin

V souvislosti s NOZ dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek. Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku …

Nabídka organizace shromáždění SVJ
Vážení klienti,

nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z volitelných služeb. Tato nabídka lze využít i v případě, že shromáždění bude opět probíhat PER ROLLAM. I s touto variantou máme zkušenost a rádi Vám pomůžeme. …

Pravidelné prohlídky a stavební údržba střech
Vážení klienti,

na základě dlouholetých zkušeností s opravami a údržbou domů Vás chceme oslovit s nabídkou na pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, kterou jsme připravili v rámci prevence předcházení havarijním situacím a škodám na domě a majetku členů SVJ.

Nové změny v občanském zákoníku platné od 1.7.2020

s účinností od 1.7.2020 přináší občanský zákoník několik zmén, o kterých bychom Vás chtěli informovat. Jednou z nich je předkupní právo.
Nová úprava předkupního práva

znamená pro spoluvlastníky značnou úlevu, neboť se vrací do předchozí podoby účinné od přijetí nového OZ a má vliv na právní poměry ve společenství vlastníků. Dále se mění
ustanovní o změně prohlášení, o změně práv a povinností vlasntíků jednotek, ozměně vzniku SVJ, o změnách v SVJ, a změnách v oblastí nájmů bytů.
Za současného stavu Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 byly upraveny na přechodnou dobu záležitosti týkající se
nájmů bytů
a prostor sloužících k podnikání. Zároveň se také upravuje
vyúčtování záloh služeb.

Evidence skutečných majitelů

Od 1.6.2021 platí novela zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost zápisu pro SVJ není dána. Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území České republiky (§ 12 odst. 1 cit. zák.).
V § 7 cit. zák. je uvedeno: Platí, že skutečného majitele nemají  n) společenství vlastníků jednotek…

Zásady poskytování dotací na rok 2022 v městské čísti Praha 3.
Zastupitelstvo MČ Praha 3 schválilo dne 22. 6. 2021:

Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022.

Příjem žádostí o dotace na rok 2022 bude možný od 1. 9. do 21. 9. 2021 na adrese https://dotace.praha3.cz

LEX COVID ukončen k 30.6. 2021

dne 31.12.2020 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 601/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. LEX COVID).

Sledujeme pro Vás další vývoj legislativních změn.
V současné době platí opatření Ministerstvo zdravotnictví dle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem osobám se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření: