Aktuality

Nabídka organizace shromáždění SVJ
Vážení klienti,

nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z volitelných služeb. Tato nabídka lze využít i v případě, že shromáždění bude opět probíhat PER ROLLAM. I s touto variantou máme zkušenost a rádi Vám pomůžeme. …

Pravidelná prohlídka stavu domu technikem LBD Praha 3
Vážení klienti,

tuto pravidelnou prohlídku doporučujeme objednávat například před shromážděním vlastníků SVJ a výstup z této prohlídky použít při jednání na shromáždění vlastníků o odstranění zjištěných závad případně použít k návrhu plánu oprav na další období.

Obsahem této služby je provedení kontroly viditelných částí domu (fasáda, dveře, sklep, půda, osvětlení, funkce samozavírače dveří, vodoměrná soustava a stav viditelných části rozvodů vody, plynu, kanalizace a el. instalace).

Pravidelné prohlídky a stavební údržba střech
Vážení klienti,

na základě dlouholetých zkušeností s opravami a údržbou domů Vás chceme oslovit s nabídkou na pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, kterou jsme připravili v rámci prevence předcházení havarijním situacím a škodám na domě a majetku členů SVJ.

Evidence skutečných majitelů

Od 1.6.2021 platí novela zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost zápisu pro SVJ není dána. Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území České republiky (§ 12 odst. 1 cit. zák.).
V § 7 cit. zák. je uvedeno: Platí, že skutečného majitele nemají  n) společenství vlastníků jednotek…

SVJ jsou povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin

V souvislosti s NOZ dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek. Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku …

Sledujeme pro Vás další vývoj legislativních změn.
V současné době platí opatření Ministerstvo zdravotnictví dle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem osobám se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření:
Zásady poskytování dotací na rok 2022 v městské čísti Praha 3.
Zastupitelstvo MČ Praha 3 schválilo dne 22. 6. 2021:

Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022.

Příjem žádostí o dotace na rok 2022 bude možný od 1. 9. do 21. 9. 2021 na adrese https://dotace.praha3.cz

LEX COVID ukončen k 30.6. 2021

dne 31.12.2020 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 601/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. LEX COVID).

Nové změny v občanském zákoníku platné od 1.7.2020

s účinností od 1.7.2020 přináší občanský zákoník několik zmén, o kterých bychom Vás chtěli informovat. Jednou z nich je předkupní právo.
Nová úprava předkupního práva

znamená pro spoluvlastníky značnou úlevu, neboť se vrací do předchozí podoby účinné od přijetí nového OZ a má vliv na právní poměry ve společenství vlastníků. Dále se mění
ustanovní o změně prohlášení, o změně práv a povinností vlasntíků jednotek, ozměně vzniku SVJ, o změnách v SVJ, a změnách v oblastí nájmů bytů.
Za současného stavu Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 byly upraveny na přechodnou dobu záležitosti týkající se
nájmů bytů
a prostor sloužících k podnikání. Zároveň se také upravuje
vyúčtování záloh služeb.