Evidence skutečných majitelů

Od 1.6.2021 platí novela zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost zápisu pro SVJ není dána.Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území...

Novela občanského zákoníku – předkupní právo

Vážení klienti, S účinností od 1.7.2020 dochází ke změně občanského zákoníku v části upravující předkupní právo. Současné předkupní právo, tak jak ho známe od změny občanského zákoníku (dále jen OZ) účinné od 1.1.2018, působí potíže při převodech spoluvlastnických...