Informace o posílení práv vlastníků jednotek.

Vážení klienti, 1. prosince letošního roku nabude účinnosti zákon č. 291/2017 Sb., který novelizuje občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon. Novelizací dojde k posílení práv vlastníků jednotek, resp. samotného SVJ, a to...

Informace o posílení práv vlastníků jednotek.

Vážení klienti, 1. prosince letošního roku nabude účinnosti zákon č. 291/2017 Sb., který novelizuje občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon. Novelizací dojde k posílení práv vlastníků jednotek, resp. samotného SVJ, a to...

Pražské vodovody a kanalizace.

Vážení klienti, Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) přináší dárek pro své zákazníky. Od 1. ledna 2016 sjednala PVK pro své smluvní zákazníky pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Pro každého zákazníka PVK s platnou...

Programy a dotace poskytované MČ Praha3.

Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 a na vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 včetně...

Informace pro členy a klienty LBD Praha 3.

Informace pro členy a klienty LBD Praha 3. Vážení klienti, LBD Praha 3 zajistilo v rámci podpory péče o zdraví financování a instalaci venkovních posilovacích strojů (šlapadel s lavičkami), které jsou určeny pro rehabilitační cvičení, zlepšení fyzické...