Sledujeme pro Vás další vývoj legislativních změn.

1) Svolávání shromáždění SVJ v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 Vážení klienti, V současné době platí opatření Ministerstvo zdravotnictví dle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci...

Novela občanského zákoníku předkupní právo

S účinností od 1.7.2020 dochází ke změně občanského zákoníku v části upravující předkupní právo. Vážení klienti, Současné předkupní právo, tak jak ho známe od změny občanského zákoníku (dále jen OZ) účinné od 1.1.2018, působí potíže při převodech spoluvlastnických...

LEX COVID prodloužen, platí i v roce 2021.

Vážení klienti, dne 31.12.2020 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 601/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů...