Nabídka organizace shromáždění per rollam pro SVJ

Vážení klienti, nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD.Služba obsahuje průvodní dopis, přípravu vzorového hlasovacího lístku s jednotlivými body, případně přílohu s podklady pro hlasování – podklady dodá statutární orgán,...

Pravidelná prohlídka stavu domu technikem LBD Praha 3

Vážení klienti, tuto pravidelnou prohlídku doporučujeme objednávat například před shromážděním vlastníků SVJ a výstup z této prohlídky použít při jednání na shromáždění vlastníků o odstranění zjištěných závad případně použít k návrhu plánu oprav na další období....

Pravidelné prohlídky a stavební údržba střech

Vážení klienti, na základě dlouholetých zkušeností s opravami a údržbou domů Vás chceme oslovit s nabídkou na pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, kterou jsme připravili v rámci prevence předcházení havarijním situacím a škodám na domě a majetku členů SVJ. V...

Nabídka organizace shromáždění SVJ

Vážení klienti, nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z volitelných služeb. Tato nabídka lze využít i v případě,...