DMS

Družstevní marketingové sdružení

LBD Praha 3  je členem Družstevního marketingového sdružení ČR.

LBD Praha 3 je již léta řádným členem Družstevního marketingového sdružení ČR (dále jen DMS ČR), a to od r. 2006. Sdružení bylo založeno v roce 2003 jako společný projekt tradičních pražských bytových družstev, jako jsou SBD Praha, SBD Pokrok, SBD Stavbař. Postupem času se rozrostlo, dnes má již patnáct členů, z toho pět mimopražských (Beroun, Liberec, Strakonice, Ústí n. L., Ústí n. Orlicí).

Vstupem do DMS ČR naše družstvo získalo jednodušší přístup k některým partnerům ze státních a společenských institucí, jakož i k obchodním partnerům a firmám. K partnerům sdružení patří:

Státní a společenské instituce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí, Česká společnost pro rozvoj bydlení aj. DMS ČR je rovněž konzultační poradnou SON pro vlastníky a nájemce bytových jednotek.

Partneři: ČSOB, Global Assistance, Pražská teplárenská a.s., Pražská energetika, a.s., OTIS, Veolia, Weber, Beit, Pragotherm, Ista, Kasten, Aim aj. Sdružení sjednalo vlastní rámcové smlouvy s firmami, jako je T-Mobile či Kooperativa.

DMS ČR má vlastní odborné komise, ekonomickou, právní a technickou, které průběžně pracují. Pravidelně pořádá semináře a školení pro své členy,

náplň seminářů je převážně technická a legislativní. Pořádá rovněž každý rok setkání manažerů družstev, poslední léta navíc i celorepublikovou konferenci Fórum bytových družstev.

Členstvím v DMS ČR získáváme, ve spolupráci s dalšími družstvy, nové zkušenosti a rychlý přístup k informacím o změnách v legislativě v souvislosti s novými právními úpravami. To je zvláště potřebné v době, kdy se legislativa často mění, a kdy je nutné zajistit bezproblémový chod SVJ, která máme ve správě.

Více o DMS ČR najdete na adrese:

www.dmscr.cz