Benefity pro členy LBD

 

 

Doplňkové benefity pro členy LBD Praha 3

Díky dobrému hospodaření družstva může být poskytováno řada benefitů členům družstva ve správě:

  • vyšší úroková sazba z uložených finančních prostředků u družstva.

  • podpora při sjednávání smluv o výstavbě.

  • připomínky právníka ke smlouvě o výstavbě zdarma kde družstvo vlastní spoluvlastnický podíl,

  • půjčky SVJ z fondu družstevního rozvoje /700 tis.Kč/

  • poskytnutí tzv. minusového stavu /-400tis.Kč/

  • věrnostní bonusy: od roku 2017 může být čerpán příspěvek na archivaci účetních dokladů ve výši 3.500Kč. Týká se SVJ ve správě s členskou základnou LBD Praha 3.

  • zcela zdarma vzdálený přístup prostřednictvím internetu pro domy ve správě Družstva s členskou základnou Lidového bytového družstva Praha 3 (Sharepoint). Tvorba digitálního archivu s přístupem pro výbor SVJ.

  • jednorázové benefity schválené Shromážděním delegátů.

  • pro rok 2018 zdarma další nové funkce portálu (vzdálený přístup) jako je možnost zřízení složky předsedy výboru s publikováním dokumentů či aktualit pro členy SVJ a umožnění jejich přístupu k této složce.

  • náhrada za vynaložený čas delegátům družstva, který věnují činnosti delegáta a průběžně informují o činnosti družstva ostatní členy v domě.