Vážení klienti,

1. prosince letošního roku nabude účinnosti zákon č. 291/2017 Sb., který novelizuje občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon.

Novelizací dojde k posílení práv vlastníků jednotek, resp. samotného SVJ, a to v oblasti vymáhání pohledávek SVJ za jednotlivými vlastníky jednotek.

Podle důvodové zprávy je cílem novely zakotvení principu, který by znamenal, že pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky by byly uspokojovány přednostně z výtěžku z prodeje jednotky, a to do výše jedné desetiny tohoto výtěžku. Upřednostnění těchto pohledávek má umožnit lepší vyvážení práva věřitelů, kdy je doposud zástavní věřitel v nepoměrně lepším postavení než SVJ či vlastníci jednotek, a posílí se tak vymahatelnost těchto pohledávek.

Praha 9.10. 2017