KONTAKTY

a provozní hodiny kanceláře LBD Praha 3
Kontakty kancelářeTELEFONNÍ SEZNAM

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví –
platí od 23.11.2021 zvláštní režim provozu kanceláře:

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo opatření před dalším šířením nemoci Covid 19. Proto jsme museli přijmout určitá omezení kanceláře pro ochranu Vás klientů a našich zaměstnanců. Podmínky pro vstup návštěv do vnitřních prostor LBD Praha 3:
a) nejdéle 72 hodin starý negativní test
b) očkování doložené ceritfikátem
c) prodělané, laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynutí doby nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více jak 180 dní
.

úřední hodiny

KANCELÁŘ
účetní a tech. odd.

(účetní a tech. oddělení)

K osobní návštěvě se prosím objednejte. Možno v jakýkoliv pracovní den.
Přednostně používejte prosím email nebo telefon.

PODATELNA

úterý              pátek

08.30 – 12         08.30 – 12
13.00 – 17      

Mimo pracovní dobu lze písemnosti vhodit do schránky na dveřích u vstupu do konceláře LBD.

POKLADNA

úterý                pátek

08.30 – 12          08.30 – 12
13 – 17

Pouze po předchozí domluvě s účetní.
Příjmové a výdajové položky v pokladně jsou zpoplatněny částkou 30,- Kč, vč. DPH

kontaktní údaje

tel.:

+420 226 227 227

Email:

podatelna@lbd-praha3.cz

Adresa:

Lucemburská 1570/49
130 00  Praha 3 – Žižkov
vchod je za rohem z Jičínské 27

datová schránka:

gjwih7c

EMAIL:

technici@lbd-praha3.cz

FAKTURAČNÍ údaje

 

Obchodní firma:

Lidové bytové družstvo Praha 3

Sídlo:

Lucemburská 49, 130 00, Praha 3

 

IČO:

480 30 651

Registrace v OR:

MS v Praze, oddíl D, vložka 480

 

Čísla bankovních účtů:

1354329/0800
473651233/0300