Kontakty kanceláře

 


  Podatelna

Jméno
Funkce Mobil Telefon Email         
Skleničková Lucie
podatelna  607252304
226227227 podatelna@lbd-praha3.cz  Účetní SVJ

Jméno  
Funkce Mobil Telefon Email
Brotánková Jana
samostatná účetní
702283271
226227233
jana.brotankova@lbd-praha3.cz
Kulíková Renáta
samostatná účetní
725928701
226227231
renata.kulikova@lbd-praha3.cz
Pokorná Alena
samostatná účetní
607253340
226227224
alena.pokorna@lbd-praha3.cz
Dobrá Pavla
samostatná účetní
702283788 226227230
pavla.dobra@lbd-praha3.cz
Horňáková Miluše
samostatná účetní
607164901
226227223
miluse.hornakova@lbd-praha3.cz
Rohelová Markéta
samostatná účetní
702283773
226227237
marketa.rohelova@lbd-praha3.cz
Trubková Michaela
samostatná účetní
702283651
226227225 michaela.trubkova@lbd-praha3.cz  Účetní LBD

Jméno  
Funkce Mobil Telefon Email
Válová Marie
samostatná účetní
725954936
226227232
marie.valova@lbd-praha3.cz
Wrzecionková Jana
samostatná účetní - pokladní
774466589
226227229
jana.wrzecionkova@lbd-praha3.cz   Technici

Jméno  
Funkce Mobil 
Telefon Email
Novotný Rudolf
technické oddělení
777155120
226227236
rudolf.novotny@lbd-praha3.cz
Tonová Hana
technické oddělení
774466584
226227222 hana.tonova@lbd-praha3.cz
Řezníček Luboš
technické oddělení
607274900
226227228
lubos.reznicek@lbd-praha3.cz  Vedoucí pracovníci

Jméno  
Funkce Mobil Telefon Email     
Vondrova Karla
vedoucí ekonomického odboru
702283330
226227239
karla.vondrova@lbd-praha3.cz
Zita Michael
vedoucí technického oddělení, manažer služeb 774466594
226227226
michael.zita@lbd-praha3.cz
Naimanová Martina
zástupce ředitelky pro majetek, členské oddělení
774466595
226227235
martina.naimanova@lbd-praha3.cz
Pěchoučková Jana
zástupce ředitelky pro ekonomiku
774460347
226227201
jana.pechouckova@lbd-praha3.cz
Jelšovský Jan
obchodně technický manažer
724868852
226227201
jan.jelsovsky@lbd-praha3.cz  Ředitelka

Jméno  
Funkce Mobil
Telefon Email
Mužíková Zdeňka ředitelka kanceláře 226227200 226227200
zdenka.muzikova@lbd-praha3.cz  Statutární orgány

Jméno  
Funkce Email         
Mobil Telefon
Představenstvo
statutární orgán
predstavenstvo@lbd-praha3.cz
 
Revizní a kontrolní komise
kontrolní orgán
rkk@lbd-praha3.cz