Vážení klienti,

nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD.

Služba obsahuje průvodní dopis, přípravu vzorového hlasovacího lístku s jednotlivými body, případně přílohu s podklady pro hlasování – podklady dodá statutární orgán, dále vyhodnocení a zápis – vše v elektronické podobě.
Distribuci si zajišťuje statutární orgán dle svého seznamu vlastníků a daného způsobu nastavené komunikace. Po ukončení hlasování předává statutární orgán doručené hlasovací lístky zpět na LBD pro zpracování vyhodnocení a zápisu.

Cena služby:                                                          1.800,–Kč bez DPH

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz
Budeme Vás kontaktovat.

V Praze dne 6. 1.2021

Martina Naimanová
ředitelka kanceláře LBD Praha 3