Nabídka organizace shromáždění SVJ

Nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z  volitelných služeb. Nabídku lze využít i v případě, že shromáždění bude probíhat PER ROLLAM. I s touto variantou máme zkušenosti a rádi Vám pomůžeme. Podívejte se na nabídku shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD.

Stanovená sazba dle počtu bytových jednotek se řídí platným ceníkem, který Vám bude zaslán na vyžádání:

Základní sazba do 20 bytových jednotek
Základní sazba do 40 bytových jednotek
Základní sazba nad 40 bytových jednotek

Základní sazba obsahuje tyto služby: příprava pozvánky, příprava návrhů usnesení dle pozvánky, kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body jednání, příprava a tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění: do 2,5 hodin včetně prezence.


Volitelné služby mimo základní sazbu se řídí platným ceníkem, který Vám bude zaslán na vyžádání:

Každá další započatá hodina shromáždění
Zpracování zápisu (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence)
+ každá další započatá hodina
Zajištění místnosti pro konání shromáždění
+ cena za pronájem sálu - cena dle lokality a nabídky pronajímatele
Rozeslání pozvánky poštou
Vyzvednutí a doručení výpisu z katastru nemovitostí na shromáždění
+ náklady katastru nemovitostí

zajištění služeb notáře                                                                                                                                                
+ tarif notáře

Účast dvou skrutátorů (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence)
+ každá další započatá hodina

Zápis změn do obchodního rejstříku, nebo rejstříku SVJ včetně listin.
Ceníková cena platí za předpokladu dodání všech potřebných podkladů v řádném stavu a neobsahuje poplatky soudu

Uložení dokumentu do sbírky listin
Ceníková cena za předpokladu dodání vkládaných dokumentů v řádném stavu a formátu

 

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz

 

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00