Vážení klienti,

nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z volitelných služeb. Tato nabídka lze využít i v případě, že shromáždění bude opět probíhat PER ROLLAM.
I s touto variantou máme zkušenost a rádi Vám pomůžeme. Podívejte se na nabídku shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD.

Stanovená sazba:

Základní sazba do 20 Bytových jednotek                                                                                                                                 5 000,-Kč
Základní sazba do 40 Bytových jednotek                                                                                                                                 8 000,-Kč
Základní sazba nad 40 Bytových jednotek                                                                                                    Individuálně dle nabídky

Základní sazba obsahuje tyto služby: příprava pozvánky, příprava návrhů usnesení dle pozvánky, kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body jednání, příprava a tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence.


Volitelné služby:

Každá další započatá hodina shromáždění                                                                                                                             1 000,- Kč
Zpracování zápisu (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence)                                                                                   1 500,- Kč
+ každá další započatá hodina                                                                                                                                                      300,- Kč
Zajištění místnosti pro konání shromáždění                                                                                                                              300,- Kč
+ cena za pronájem sálu                                                                                                                                                             dle lokality
Rozeslání pozvánky poštou                                                                                                                                                             25,- Kč/dopis + poštovné
Vyzvednutí a doručení výpisu z Katastru nemovitostí na shromáždění                                                                                 400,- Kč
+ náklady katastru nemovitostí                                                                                                                                                      70,- Kč/strana
Zajištění notáře                                                                                                                                                                               300,- Kč + dle tarifu notáře
Účast dvou skrutátorů (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence)                                                                               700,- Kč
+ každá další započatá hodina                                                                                                                                                      300,- Kč

Zápis změn do obchodního rejstříku, nebo rejstříku SVJ včetně listin.

Cena platí za předpokladu dodání všech potřebných podkladů v řádném stavu a neobsahuje poplatky soudu        2 000,- Kč

Uložení dokumentu do sbírky listin
Cena platí za předpokladu dodání vkládaných dokumentů v řádném stavu a formátu                                                      500,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz

V Praze dne  6. 1. 2022

Martina Naimanová
ředitelka kanceláře LBD Praha 3