Naše služby

jsme společnost zaměřená na profesionální zajištění komplexní správy nemovitostí v oblasti ekonomické, právní i technické. Při výkonu této činnosti úzce spolupracujeme s daňovými poradci, auditorem, finančními poradci a právníky, kteří se zabývají převážně problematikou Společenství vlastníků jednotek, vlastnických vztahů a Družstev. Máme pro Vás připraveno i spoustu benefitů a služeb navíc.

Bezplatný balíček pro nové klienty

součinnost případně na základě plné moci zastoupením při převzetí všech podkladů od předchozího správce nemovitosti, technické zprávy domu včetně doporučení oprav a vyhotovení plánu revizí na základě kompletní prohlídky domu, poradenství při nastavení výběru záloh a příspěvků do FO a více zde

Služby nad rámec smlouvy

zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč,  v rámci prevence předcházení havarijním situacím a škodám na domě a majetku členů SVJ nabízíme pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, provedení kontroly viditelných částí domu, rozvody vody, plynu, kanalizace a el. instalace,  více zde

Technické služby a nonstop servis

zajišťování technických revizí a prohlídek včetně nacenění a odstranění zjištěných závad, vedení technické evidence domu, bytů, nebytových prostor a pozemků, běžná údržba a opravy společných částí budov, sledování dotačních programů, PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, více zde

Ekonomické služby pro naše stávající klienty

vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor dle výpisu z katastru nemovitostí a provádění jejich změn v průběhu roku, vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, včetně čtvrtletních přehledů příprava podkladů k žádosti SVJ  o úvěry zpracování mzdové agendy a více zde

Benefity pro spravované subjekty

vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, koordinace shromáždění vlastníků včetně účasti správce na shromáždění vlastníků jednotek, bezplatné poradenství týkající se problémů soužití nájemců a spoluvlastníků, v oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek více zde

Doplňkové benefity pro členy LBD Praha 3

poskytování benefitů členům družstva ve správě, podpora právníka při sjednávání smluv o výstavbě, půjčky SVJ z fondu družstevního rozvoje, poskytnutí minusového stavu, věrnostní bonusy, jednorázové benefity pro členy, zdarma online přístup k dokumentům pro domy ve správě Družstva, více zde