Nové služby pro SVJ

Nabídka organizace shromáždění SVJ

Vážení klienti,

nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z volitelných služeb. Tato nabídka lze využít i v případě, že shromáždění bude opět probíhat PER ROLLAM. I s touto variantou máme zkušenost a rádi Vám pomůžeme.

Pravidelné prohlídky a stavební údržba střech

Vážení klienti,

na základě dlouholetých zkušeností s opravami a údržbou domů Vás chceme oslovit s nabídkou na pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, kterou jsme připravili v rámci prevence předcházení havarijním situacím a škodám na domě a majetku členů SVJ.

Pravidelná prohlídka stavu domu technikem LBD Praha 3

Vážení klienti,

tuto pravidelnou prohlídku doporučujeme objednávat například před shromážděním vlastníků SVJ a výstup z této prohlídky použít při jednání na shromáždění vlastníků o odstranění zjištěných závad případně použít k návrhu plánu oprav na další období.

Nabídka organizace shromáždění per rollam pro SVJ

Vážení klienti,

nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ formou per rollam pracovníkem LBD. Služba obsahuje průvodní dopis, přípravu vzorového hlasovacího lístku s jednotlivými body, případně přílohu s podklady pro hlasování – podklady dodá statutární orgán, dále vyhodnocení a zápis – vše v elektronické podobě.

Nabídka realitních služeb pro SVJ

 Vážení klienti,

v tomto roce jsme rozšířili nabídku našich služeb o nabídku služeb v realitním oboru. Exkluzivní smlouvou jsme pro vás zajistili zvýhodněné podmínky služeb našeho spolupracujícího Osobního realitního makléře, který s naší společností spolupracuje více než deset let.