Vážení klienti,

a) Změny prohlášení

Zde dochází ke změně § 1169 občanského zákoníku (dále jen OZ). Jedná se o zpřesnění tohoto ustanovení, včetně změny v proceduře přijetí změny.

b) Změny práv a povinností vlastníků jednotek

Jedná se o změny v povinnostech hlášení osob v jednotkách a jejich evidenci osobou odpovědnou za správu domu a pozemku. Dále se zpřesňuje povinnost vlastníka ke zpřístupnění jednotky. Nově se zavádí se povinnost vlastníka oznámit osobě správci podnikání v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Dále je zcela odlišně pojata procedura nařízeného prodeje jednotky pro porušení povinností jejím vlastníkem.

c) Změny vzniku SVJ

Došlo ke zpřesnění doby, kdy SVJ vzniká, zejména se jedná o situace, kdy původní vlastník budovy převádí byty na další vlastníky. Dále se upravuje prvotní procedura přijímání stav a jejich změn.

d) Změny v SVJ

Musíte však s prodejem vydržet až do 1.7.2020, neboť do té doby stále platí současné předkupní právo.

Zde dochází ke zpřesnění působnosti shromáždění SVJ v § 1208 OZ. Dále dochází k zavedení institutu náhradního shromáždění.

e) Změny v oblasti nájmu bytů

Novela konečně změnila nesmyslné ustanovení v § 2239 OZ, podle kterého byly nepřípustné smluvní pokuty v nájemních smlouvách upravujících nájem bytu. Nově již mohou smluvní pokuty smlouvy obsahovat, jejich výše je však omezena stejně jako jistota.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát