Noví klienti

 

Noví klienti

Bezplatný balíček pro nové klienty:

 

 • Připrava nabídky správy pro Váš dům dle Vašich individuálních požadavků a případná pomoc s prezentací nabídky na schůzi společenství vlastníků.
  Pro Vaši nabídku kontaktujte naše vedoucí pracovníky na těchto telefonních číslech
  774 460 347, 774 466 595, 774 466 591

 • součinnost (případně na základě plné moci zastupování) při převzetí všech
  podkladů od předchozího správce nemovitosti
 • při vstupu do správy vyhotovení písemné technické zprávy domu včetně doporučení následných oprav (plán oprav) a vyhotovení plánu revizí (plán revizí) na základě kompletní prohlídky domu
 • poradenství týkající se stanovení odpovídající výše výběru záloh za služby a příspěvku do fondu oprav
 • poradenství v oblasti nastavení způsobu vyúčtování služeb