Odstraňování nelegálních graffiti v rámci Antigraffiti programu MČ Praha 3.   Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o antigraffiti programu MČ Praha 3. Program je v plném proudu a běží již od června loňského roku. MČ Praha 3 musela nejdříve získat stanovisko odboru památkové péče magistrátu, které  bylo nezbytné pro odstraňování graffiti z objektů, které se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace. V rámci programu Antigraffiti náklady na odstranění uhradí Praha 3 na základě smluv s majiteli domů, kteří se do programu přihlásili. Program, který Praha 3 financuje, vzbudil velký zájem. Aktuálně je uzavřeno přes 700 smluv s vlastníky objektů a další se průběžně hlásí. Program Antigraffiti.

Program zahrnuje čištění nejen fasád, ale také dveří, oken atp. maximálně do výšky dvou metrů, pokud jsou viditelné z ulice. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění. Telefonní číslo dispečinku: 777 553 574 e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz Kompletní informace najdete na webu MČ Praha 3 na adrese: http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/mestska-cast-praha-3-bude-od-roku-2017-realizovat-bdquo-antigraffiti-program-na-uzemi-prahy-3-ldquo-n207781.htm a http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/zpravy/odstranovani-nelegalnich-graffiti-v-ramci-antigraffiti-programu-je-v-plnem-proudu-n241277.htm

Praha 27.7. 2018