Vážení klienti,

tuto pravidelnou prohlídku doporučujeme objednávat například před shromážděním vlastníků SVJ a výstup z této prohlídky použít při jednání na shromáždění vlastníků o odstranění zjištěných závad případně použít k návrhu plánu oprav na další období.

Obsahem této služby je provedení kontroly viditelných částí domu (fasáda, dveře, sklep, půda, osvětlení, funkce samozavírače dveří, vodoměrná soustava a stav viditelných části rozvodů vody, plynu, kanalizace a el. instalace).

Vše je dokládáno písemnou zprávou a fotodokumentací zjištěného stavu. Součástí kontroly je i nabídka na odstranění zjištěných závad.

Cena za provedení jedné kontroly činí 2100,- Kč plus DPH.
Doporučujeme provádět 2x ročně.

Na základě smluvní dohody je možné aktivovat automatické pravidelné provádění výše uvedených služeb.

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz.

V Praze dne  6. 1. 2021

Martina Naimanová
ředitelka kanceláře LBD Praha 3