Vážení klienti,

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) přináší dárek pro své zákazníky.
Od 1. ledna 2016 sjednala PVK pro své smluvní zákazníky pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem.
Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Zdarma k Vám přijede asistenční služba a provedeodborné potřebné k odstranění nouzové situace v rozsahu 2 hodin. Neplatíte za výjezd vozidla ani provedené nezbytné práce.
Asistenční služby zahrnují DOMÁCÍ ASISTENCI a REFUNDACI ÚNIKU VODY a zákazník má na ně nárok, pokud:

Bez odkladu ohlásí nouzovou situaci na telefonní číslo 212 812 212, uvedené na kontaktní kartičce.

Nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu odběrného místa pro možnost identifikace zákazníka.
Upřesní podrobnosti pro zajištění domácí asistence.

Více zde.

nebo webové stránky PVK:

http://www.pvk.cz/zakaznici/asistencni-sluzba-pro-nouzove-situace/

Praha 27.3. 2017