Z

Jste připraveni na správu Vaší nemovitosti?

Poptávka správy

  • poskytneme plnou součinnost (případně na základě plné moci zastupování) při převzetí všech podkladů od předchozího správce nemovitosti.
  • vyhotovíme písemnou technickou zprávu domu včetně doporučení následných oprav – plán oprav a vyhotovíme plán revizí na základě kompletní prohlídky Vašeho domu.
  • poskytneme poradenství týkající se stanovení odpovídající výše výběru záloh za služby a příspěvku do fondu oprav.
  • nastavíme a připravíme způsobu vyúčtování služeb.
  • poskytneme službu profesionálního předsedy SVJ.