Jsem vlastníkem BJ nebo spoluvlastníkem NP pod správou LBD Praha 3

Jsem vlastníkem BJ nebo spoluvlastníkem NP pod správou LBD Praha 3
Download
Změna vlastníka

Správce (LBD Praha 3) jedná na základě smlouvy o zajišťování správy domu a pozemku (dříve mandátní smlouva) primárně se zástupci statutárního orgánu nebo se správcem společné věci. Pouze v záležitostech týkajících se přímo bytových či nebytových jednotek se mohou vlastníci obrátit na správce přímo.

Důležité kontakty:

podatelna
podatelna@lbd-praha3.cz
226 227 227
Havarijní služba JANPE
226 227 277

 

Jsem vlastníkem bytu v domě pod správou LBD Praha 3

Stal jsem se vlastníkem bytu pod správou LBD Praha 3

Nový vlastník nahlásí správci a statutárnímu orgánu SVJ osobně nebo elektronicky na e-mail podatelna@lbd-praha3.cz údaje nutné pro účetní evidenci, které jsou uvedeny ve formuláři Změna vlastníka. K příslušnému formuláři je třeba doložit způsob nabytí, tj. návrh na vklad nebo notářské rozhodnutí. Nezapomeňte uvést celou adresu, číslo bytu a Vaše kontaktní údaje. Účetní domu Vám na základě zaslaných podkladů potvrdí provedení změny zasláním evidenčního listu s Vašimi údaji na Vaši e-mailovou adresu.

Převádím byt pod správou LBD Praha 3 prodej a darování

Původní vlastník nahlásí správci osobně nebo elektronicky na e-mail podatelna@lbd-praha3.cz změnu vlastnictví (byt jsem prodal, byt jsem daroval). K nahlášení je třeba vyplnit formulář „Změna vlastníka"

Nový vlastník by se měl nahlásit správci osobně nebo elektronicky na e-mail podatelna@lbd-praha3.cz . K nahlášení je třeba vyplnit formulář Změna vlastníka. K příslušnému formuláři je třeba doložit způsob nabytí, tj. návrh na vklad nebo notářské rozhodnutí. Nezapomeňte uvést celou adresu, číslo bytu a Vaše kontaktní údaje. Účetní domu Vám na základě zaslaných podkladů potvrdí provedení změny zasláním evidenčního listu s Vašimi údaji na Vaši e-mailovou adresu.

Převádím byt pod správou LBD Praha 3 – dědictví

Dědic (nový vlastník) by se měl nahlásit správci osobně nebo elektronicky na e-mail podatelna@lbd-praha3.cz . K nahlášení je třeba vyplnit formulář Změna vlastníka. K příslušnému formuláři je třeba doložit notářské rozhodnutí. Nezapomeňte uvést celou adresu, číslo bytu a Vaše kontaktní údaje. Účetní domu Vám na základě zaslaných podkladů potvrdí provedení změny zasláním evidenčního listu s Vašimi údaji na Vaši e-mailovou adresu.

Hlášení změn v evidenci

Vlastník bytu pod správou LBD Praha 3 hlásí bez odkladu veškeré změny kontaktních údajů, změnu jména (sňatek), změnu kontaktní osoby či počtu osob v bytě statutárnímu orgánu SVJ a účetní SVJ nebo na e-mail podatelna@lbd-praha3.cz . Ve zprávě nezapomeňte uvést celou adresu a číslo bytu.

Změna bankovního účtu.

Vlastník bytu pod správou LBD Praha 3 hlásí změnu bankovního účtu účetní SVJ nebo na e-mail podatelna@lbd-praha3.cz . Ve zprávě nezapomeňte uvést celou adresu a číslo bytu. Účetní SVJ potvrdí provedení změny v evidenci.

Potřebuji potvrzení o bezdlužnosti

Vlastník bytu pod správou LBD Praha 3 požádá o podklad k potvrzení o bezdlužnosti účetní SVJ nebo na e-mailu podatelna@lbd-praha3.cz . Ve zprávě nezapomeňte uvést celou adresu a číslo bytu. Účetní SVJ vystaví požadovaný podklad pro statutární orgán SVJ, který potvrzení o bezdlužnosti vydá.

Reklamace vyúčtování služeb

Vlastník bytu pod správou LBD Praha 3 zasílá reklamaci vyúčtování služeb účetní SVJ nebo elektronicky na její e-mail (uvedeno na vyúčtování), nejpozději však 1 měsíc od doručení. Účetní domu musí konzultovat reklamaci se statutárním orgánem SVJ.

Jsem spoluvlastníkem nebytového prostoru pod správou LBD Praha 3

Potřebuji potvrzení o výnosu z nebytového prostoru pro daňové účely

Spoluvlastník nebytového prostoru požádá o potvrzení osobně nebo elektronicky na e-mail podatelna@lbd-praha3.cz . Nezapomeňte uvést celou adresu, číslo bytu a Vaše kontaktní údaje. Účetní domu Vám na základě Vaší žádosti doručí potvrzení o výnosech pro daňové účely.

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00