Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1260 ze dne 31. 5. 2021 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2021 (dále jen „Program“). Komu je Program určen: fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/