Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o dotačních programech z Dotačního fondu MČ Praha 3 a Programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3schválených Zastupitelstvem MČ Praha 3 na rok 2018.

Dotační programy.

Dotační systém městské části Praha 3 je zaměřen na podporu širokého spektra veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny.
Lhůta pro podání žádosti:  1. 11. – 30. 11. 2017

Kompletní podmínky najdou žadatelé na webu MČ Praha 3 na adrese:
http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/dotace/dotace-2018


Fond obnovy a rozvoje MČ Praha 3.

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
Lhůta pro podání žádosti:  1. 11. 2017 – 31. 1. 2018 

Kompletní podmínky najdou žadatelé na webu MČ Praha 3 na adrese:
http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/fond-obnovy-a-rozvoje
 Zdroj:   webové stránky MČ Praha 3    http://www.praha3.cz

Praha 30.10. 2017