Technické služby

Technický servis

Havarijní služba, servis, revize

Technická část standardně nabízených služeb: 

 • zajištění  provozně technické správy v běžném rozsahu 
 • zajišťování povinných i nepovinných technických revizí a prohlídek včetně zajištění nacenění  prací v rámci případně  zjištěných závad a jejich odstranění 
 • zastupování při jednání s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, kanalizace, výtah,  odvoz domovního odpadu atd.) 
 • zajištění úklidu objektu a zeleně 
 • zajištění služeb odpadového hospodářství 
 • vedení technické evidence domu, bytů, nebytových prostorů a pozemků 
 • zajištění běžné údržby a oprav společných  částí budov 
 • zajištění rekonstrukcí budov 
 • sledování průběžné spotřeby vody dle faktur  jejich  kontrola 
 • zajištění odečtů 
 • pravidelné technické prohlídky 
 • zajištění nepřetržité havarijní služby  

 • zajištění odborných posouzení a znaleckých posudků 
 • zajištění výběrového řízení při výběru dodavatele oprav nebo rekonstrukcí 
 • program úspor (sledování dotačních programů) 
 • technický management
 • průkazy energetické náročnosti budovy