Benefity

Benefity pro naše domy ve správě

Služby, které nabízíme naším domům ve správě zdarma.

 • automatická objednávka revizí pro naše klienty – termín revize nejen ohlídáme, ale rovnou revizi objednáme a můžeme dle rozsahu automatické objednávky i zajistit odstranění závad z revizí vyplývajících.
 • bezplatné poradenství ohledně shromáždění vlastníků a účast správce na shromáždění vlastníků jednotek.
  (nad rámec této bezplatné služby lze objednat i kompletní přípravu shromáždění, přípravu pozvánek, podklady pro hlasování dle spoluvlastnických podílů, zápis ze schůze aj. dle ceníku)
 • bezplatné poradenství týkající se základních problémů vzájemného soužití nájemců a spoluvlastníků (právní poradna)
 • bezplatné poradenství v oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • bezplatné semináře (včetně pohoštění) na téma např. stavební úřad, katastr, revize, energetické štítky, legislativa a změny zákonů
 • zajištění bezplatné konzultace finančních poradců a to i v oblasti rodinného finančního poradenství
 • zajištění bezplatného poradenství v oblasti služeb pojištění (budova, pojištění výkonu funkce statutárního orgánu, ost.) včetně následné pomoci při likvidaci škodních událostí
 • třetí upomínka případného dlužníka vyhovená právníkem zdarma
 • vzory dokumentů zdarma (smlouva o nájmu nebytových prostor, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti apod.)
 • příjem a výdej hotovostních plateb vlastníků jednotek pokladnou správce
 • v případě doporučení a získání dalšího domu do správy, výplata bonusu ve výši dvojnásobného měsíčního správcovského poplatku. Pro více informací nás kontaktujte na těchto telefonních číslech 774 460 347, 774 466 595