SVJ jsou od 1. 1. 2016 povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek.

Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově mají povinnost zveřejnění osoby zapsané v rejstříku veřejném, kterým je i rejstřík SVJ a povinnost ke zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin tedy dopadne i na SVJ.

Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky činí 30 dnů ode dne jejích schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Tato lhůta se použije na účetní období od roku 2016 a dále. Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, jsou SVJ povinna zveřejnit ve sbírce listin do 31. 3. 2016. Za účetní období, které započalo v roce 2015 je pak povinnost zveřejnění stanovena nejpozději do 30. 11. 2017. Malé a mikro účetní jednotky, mezi které SVJ budou zpravidla patřit, přitom nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisků a ztrát.

Závěrem lze tedy shrnout povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrky za účetní období roku 2014 do 31. 3. 2016, za účetní období roku 2015 do 30. 11. 2017 a za účetní období roku 2016 a následujících do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny.

V případě Vašeho zájmu, jsme připraveni pro Vás podání do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu zajistit. Bližší informace a podmínky pro zajištění podání Vám rádi sdělíme v kanceláři LBD Praha 3. Obraťte se na svou paní účetní, nebo na pracovnici podatelny tel. 226 227 227, nebo na email podatelna@lbd-praha3.cz, podatelna.

19. 02. 2016