Vážení klienti,

v současné době platí opatření vlády, podle kterých se většinou omezuje počet osob na veřejnosti na deset, což platí i pro výkon činnosti spolků. Spolky jsou povinny zajistit dezinfekci a dále dodržení vzdálenosti mezi jednotlivými osobami 2 metry. Od května se očekává rozvolnění takových opatření, proto nadále doporučujeme konání zasedání shromáždění formou per rollam. Vzory listin jsou ke stažení zde

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát